IMG_0394.PNG

Projectsamenvatting

Inleiding

Doelstelling van het project is 3 ledig: 1) vergroten van de afzet van traceerbare en lokaal verwerkte cashew 2) Het ontwikkelen van een lokale fabriek voor verwerking van fruit en 3) het opwekken van energie uit reststromen vanuit de cashewverwerking en fruitverwerking. Focus daarbij ligt op het verwerken van fruit dat nu verloren gaat en andere organische stromen waarmee verspilling wordt voorkomen, werkgelegenheid gecreëerd en meer inkomen voor boeren in Bobo Dioulasso, Burkina Faso wordt gerealiseerd. Triple impact dus! Hopsakee, we gaan het gewoon doen. 

Korte beschrijving van het project: Yespers is voornemens, samen met partners, een investering te doen in een fruitwerkingsfabriek in Bobo Dioulasso in Burkina Faso. De investering in de fruitwerkingsfabriek heeft als doel lokaal meer fruit en bijproducten te verwerken. Het voornemen is om deze fabriek te realiseren in combinatie met een samenwerkingsverband met Anatrans SRL, een lokale verwerker van cashewnoten. De fabriek heeft momenteel ongeveer 950 medewerkers, waarvan het merendeel vrouw. Daarnaast omvat het project het omzetten van (organische) reststromen tot energie. De beoogde resultaten en impact op de ontwikkelingsdoelen: Door de export, en waar mogelijk lokale afzet, van extra cashew én op termijn de producten uit de fruitverwerkingsfabriek verwachten we de volgende resultaten:

sdg's.png

Doelstellingen: 

  • Aangesloten boeren minimaal naar leefbaar inkomen binnen 5-7 jaar.

  • minimaal 50% van energiebehoefte uit duurzame bronnen na 5 jaar.

  • 1500 extra mensen ondervinden positieve impact door middel van nieuw gecreëerde banen

  • minimaal 50% vermindering van verspilling binnen 5 jaar na aanvang project.

Wat gaan we onderzoeken?

Na een eerste marktanalyse van de lokale situatie voor cashewverwerking is gebleken dat het lastig is voor Afrikaanse verwerkers om te concurreren op de wereldmarkt. Daar liggen een aantal oorzaken aan ten grondslag die een succesvol project in de weg kunnen staan.  

De hoofdoorzaken zijn:

1)        Concurrentie van andere verwerkende landen, mn Vietnam en India. Handelaren kopen Raw Cashew Nuts (RCN) direct in van boeren en of cooperaties voor verwerking daarvan in Azie. De oogstseizoenen sluiten op elkaar aan en dat betekent dat inkoop van RCN in Afrika de fabriek in Azie gedurende het hele jaar van grondstoffen kan voorzien. India heeft bijvoorbeeld daarbovenop een import subsidie voor RCN. Door die concurrentie is het lastig om de bezettingsgraad van de cashew verwerkingsfabriek optimaal te krijgen.

2)      Matige graad van organisatie en slechte communicatie. Boeren/coöperaties worden tegen elkaar uitgespeeld door gebrek aan marktinformatie en prijzen. Daarnaast zijn de prijzen erg volatiel.

3)      Beperkte middelen en direct markttoegang van een beperkt aantal lokale verwerkers. Bedrijfjes die al lokaal verwerken hebben het best pittig. De markt voor afzet wordt gedomineerd door hele grote partijen en de lokaal verwerkte noten verdwijnen in de anonieme massa. Daar brengen wij met Yespers verandering in.

Natuurlijk kunnen wij niet al die problemen oplossen. Dus zochten we naar andere mogelijkheden een duurzaam lokaal model op te bouwen, wat én bijdraagt aan het invullen van onze missie, én onze lange termijn financiële duurzaamheid zou bevorderen. Impact first dus.

Uit de analyse van de lokale omstandigheden bleek al snel dat niet alleen de lokale verwerking uitdagingen heeft. Ook fruitboeren (die ook deels cashewboer zijn of andersom) ondervinden problemen met het bereiken van de markt voor de afzet van hun producten. Tot wel 50% van de fruitoogst gaat jaarlijks verloren. Daarnaast is de cashewverwerking zelf ook niet geoptimaliseerd en veel bijproducten gaan nu nog verloren.

Zo ontstond het concept waarbij we, door het koppelen van de huidige problemen aan elkaar, een oplossing kunnen vinden waarbij we verspilling terugdringen, extra werkgelegenheid creëren, inkomen van lokale boeren verhogen én ook concurrerender kunnen worden.

Wat moet je nog weten om onderstaande te begrijpen?

Van de hele cashew zelf wordt nu alleen nog maar het nootje uit de dop gehaald. Met 75% van het product zelf wordt nagegnoeg niets gedaan. De cashewappel gaat bijvoorbeeld verloren. Daar kun je heerlijk sap van persen en de vezels gebruiken als ingrediënt in andere producten. Tussen de dop en het nootje zit nog een vloeistof. Een pittig, bijtend goedje, dat zeker niet geschikt is voor consumptie, maar wel voor……remvloeistof. Dit hebben we niet zelf bedacht, dat soort dingen gebeuren al gewoon in bijvoorbeeld Azië of Brazilië.

We gaan nu dus concreet onderzoeken?  

1)        Hoe we meer van de hele cashew lokaal kunnen verwerken zodat we niet meer voor de noot zelf meer hoeven te betalen, maar wel geld kunnen betalen voor bijvoorbeeld de cashewappel. Zo gaat het inkomen van de boer omhoog én voorkomen we verspilling van goed voedsel. Het is belangrijk om concurrerend te zijn, maar wel op zo’n manier dat we niet knijpen, maar meer waarde creëren.

2)      Als we dan toch die cashewappels gaan verwerken, dan kunnen we natuurlijk ook kijken of we in diezelfde fabriek ook ander lokaal fruit kunnen gaan verwerken. De meeste lokale boeren telen nu namelijk alleen voor de versmarkt, en door gebrek aan goede/gekoelde opslag of lokale verwerking gaat in het oogstseizoen een groot deel (tot wel 50%) verloren. Als de boeren eenmaal weten dat we niet alleen de cashewnoot verwerken, maar ook de appel en ander fruit wat overblijft, dan groeit het vertrouwen en versterken we de lokale samenwerking en groei.

3)      En als we die lokale fruitverwerking opstarten, dan houden we na het schillen en verwerken van dat fruit ook organisch afval over. In plaats van dat weg te gooien lijkt het ons een beter plan om daar energie van te maken, want een dieselgenerator is zo 1980. In combinatie met de doppen die overblijven van het pellen van de cashew hopen we voldoende energie te kunnen opwekken om beide fabrieken van energie te voorzien. Da’s goed voor het milieu en ook de concurrentiepositie.

De onderzoeksantwoorden:

Met dit onderzoek willen we tot een plan van aanpak komen om die Fruitverwerkingsfabriek ook daadwerkelijk te gaan realiseren. Dat kunnen we niet alleen als Yespers zelf, daar hebben we (meerdere) externe partners en investeerders voor nodig. Om die te kunnen overtuigen van de haalbaarheid hebben we naast onze eigen kennis ook externe expertise nodig om het model, zo als dat dan “chique” heet, te valideren.

  • Analyse van de huidige operationele risico’s en kansen.

  • Analyse van mogelijkheden in combinatie met Yespers op cashew en/of bijproducten van cashew

  • Mapping beschikbare huidige en toekomstige bijstromen voor energie. Mapping van huidige en toekomstige behoefte. In kaart brengen van potentiële energiepartners. Eerste analyse van energie conversie efficiëntie en bijbehorende techniek.

  • Welk fruit is beschikbaar en biedt de beste marketingkansen in de eerste fase van opstarten. Welke techniek is noodzakelijk voor die verwerking icm de cashewappel.

  • Welke lokale organisaties willen meedoen. Hoe zorgen we voor lokaal draagvlak en borgen we de vooruitgang die we zoeken.